มะพร้าวน้ำหอม ออร์แกนิคแท้ 100%
 

เกี่ยวกับเรา
บริษัท บีแอนด์พี อกริ โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2562 โดยผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอม โคโค่ทูยู (Coco2u) ในระดับพรีเมี่ยม ให้แก่ผู้บริโภค โดยตระหนักถึงการผลิตที่ได้มาตรฐานทั้งในระดับฟาร์มและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ คุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย และมีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วัตถุดิบมะพร้าวน้ำหอมทุกลูกที่ใช้ในการผลิตมาจากสวนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมโคโค่ทูยู ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข จึงทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ในคุณภาพการผลิตที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

แหล่งวัตถุดิบมะพร้าวของเรา
ผลิตภัณฑ์จาก โคโค่ทูยู ผลิตจากผลผลิตมะพร้าวจากสวนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ Organic Thailand จากกรมวิชาการเกษตร ให้รสชาติน้ำและเนื้อมะพร้าว ที่มีความพิเศษอร่อย หอม หวาน

จากมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้จากสวนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand พันธุ์มะพร้าวที่ใช้มาจากแปลงพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมแท้ดั้งเดิมของ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ปลูกในพื้นที่ทุ่งรังสิต จ ปทุมธานี ที่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างดี มีการบำรุงต้น และผล ด้วยปุ๋ยและกระบวนการทางเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างพิถีพิถัน โดยเฉพาะปลอดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช การกำจัดด้วงและหนอนหัวดำ ซึ่งเป็นศัตรูพืชมะพร้าวที่สำคัญด้วยชีววิธี (biocontrol) และ สารชีวภัณฑ์ (bioagent) ปราศจากการใช้สารเคมี มีการใช้ชีววิธีโดยใช้ฟีโรโมนดักด้วง เพื่อนำประชากรด้วงออกจากสวน ช่วยลดการทำลายมะพร้าว

  “มะพร้าวทุกลูกที่นำมาผลิตน้ำมะพร้าวโคโค่ทูยู มาจากต้นมะพร้าวที่ปลูกจากพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ดั้งเดิมของบ้านแพ้ว ให้รสชาติอร่อย หอมหวาน สม่ำเสมอเหมือนกันทั้งสวน”  


ช่วงฤดูแล้งที่มักเกิดหนอนหัวดำรุกทำลายมะพร้าว สวนจะใช้วิธีกำจัดหนอนหัวดำด้วยชีววิธีโดยใช้แตนเบียนพันธุ์ มาปล่อยในสวนมะพร้าวเพื่อลดการทำลายหนอนหัวดำหรืออาจใช้ชีวภัณฑ์ (ไม่ใช่สารเคมี) ในการกำจัดหนอนหัวดำกรณีที่มีการทำลายอย่างรุนแรงในสวน

ผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว มะพร้าวน้ำหอมลอยแก้วและวุ้นมะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิค โคโค่ทูยู สามารถรับการสืบย้อนกลับที่มาของวัตถุดิบว่าเป็นมะพร้าวน้ำหอมที่มาจากแหล่งและกระบวนการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand ที่ให้การรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย ให้ความมั่นใจแก่ผู้บริโภคว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ปราศจากสารเคมีตกค้าง ทั้งยังอุดมด้วยสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เป็นประโยชน์กับร่างกาย
เริ่มวางจำหน่ายแล้วที่
ร้านกาแฟมวลชน Arabitia และ Jungle 200 สาขาทั่วประเทศ
เบทาโกรเดลี่ 19 สาขา และ ร้านอาหารเครื่องดื่มสุขภาพในกรุงเทพและปริมณฑล